Tidsregistrering er det nye sort

Tid er en sjov og udefinerbar størrelse. Tid eksisterer uafhængigt af hvad vi mennesker gør og kalder det, men samtidig er det et socialkonstrueret fænomen, som er hvad vi mennesker og vores samfund gør det til. Gennem tidens løb har vi nu engang besluttet, at styr på tiden er en hjørnesten i vores samfund – og det må vi forholde os til. Og det er måske ikke så dumt endda at have meget fokus på tid. For uden styr på tiden kan vi roligt vinke farvel til både effektivitet, resultater og udvikling. Styr på tiden har været med til at skabe velfærd.

Tidsregistrering på arbejdspladsen

Særligt på arbejdspladsen er det vigtigt at få skabt et miljø, hvor mødetider og deadlines overholdes. Det er simpelthen essentielt med henblik på at skabe en effektiv virksomhed eller organisation. Tid er penge. Tid er ressourcer. Tid er muligheder. Det handler om at få udnyttet den bedst muligt. Det kan blandt andet ske ved hjælp af programmer til tidsregistrering. Via disse løsninger er tidsregistrering nemt og effektivt. Der er sket meget på området. Det er nemmere end nogensinde at indføre tidsregistrering.

Forskellige behov for tidsregistrering

Da alle organisationer og virksomheder er forskellige, så opereres der også med forskellige behov med henblik på tidsregistrering. Heldigvis er der forskellige løsninger til rådighed. Nogle organisationer og virksomheders behov stilles eksempelvis via en komme/gå-registrerings APP. Mens andre ønsker en detaljeret digital timeseddel, hvor den enkelte medarbejder skriver timer ind for ugen der gik. Endvidere er der også den automatiske løsning, der automatisk registrerer, hvornår medarbejderne er aktive. Mulighederne er mange. Det handler om at finde den rette løsning for netop din organisation og virksomhed, således, at arbejdsmiljøet og resultaterne balanceres og optimeres.

Tidsregistrering i hjemmet

Det er ikke kun på arbejdspladsen, at det kan være aktuelt med tidsregistrering. Det kan måske lyde lidt kontrolleret, men tidsregistrering i hjemmet kan faktisk have positive konsekvenser. Tag for eksempel tid på børnenes antal timer foran skærmen, tid på antal timer du dyrker motion i ugen, eller tid på antal timer du laver mad om ugen. Tidsregistrering kan være med til at tilpasse den hverdag du ønsker for dig og din familie. Det kan skabe et både sundere og gladere hjem. Det skal selvfølgelig helst balanceres og bruges når det giver mening, så det ikke får en stressende effekt på dig og dine nærmeste. Find balancen som med så meget andet.

Tiderne skifter

Tidsregistrering har vundet indpas den seneste årrække i både hjemmet og på arbejdspladsen. Dette er sket i takt med digitaliseringen og udviklingen af programmer, der gør det nemt for alle at holde styr på tiden. Hvad enten det er på ur, smartphone, tablet, via computer eller på anden vis, så er tidsregistrering meget tilgængeligt for os alle. Som nævnt er det utroligt vigtigt at finde balancen i bruget og behovet for tidsregistrering. Når den er fundet, så er der mange positive elementer at hente. Det må anses som en god investering. Hop med på tidsrejsen. Tiderne skifter.